Công trình Giáo Họ Thánh PHAOLO - Đak Mil - Đak Nông sử dụng bột trét Unilick của Công Ty Phụ Gia Xây Dựng Hoàn Cầu. Đơn vị thi công công ty Kiến Việt.

Công trình Giáo Họ Thánh PHAOLO - Đak Mil - Đak Nông sử dụng bột trét Unilick của Công Ty Phụ Gia Xây Dựng Hoàn Cầu. Đơn vị thi công công ty Kiến Việt.