Trường Victory - Buôn Ma Thuột là công trình  kiến trúc có  chất lượng, mỹ thuật và oan toàn cao đòi hòi việc lựa chọn nhà thầu, vật liệu kỹ lưỡng trường đã tin tưởng lựa chọn Bột trét tường Hoàn Cầu với công nghệ sản xuất mới. Bột trét tường cao cấp Hoàn Cầu phù hợp với cho những công trình đòi hỏi chất lượng cao.